Imatges de pàgina
PDF
EPUB

et fecit illi inde ista carta. De hoc sunt testes, et adhuc besauerunt sua manu a Fortun, Aznar Dona Toda et suo fillo Fortun Garces, et Don Auxer, filus Arnald Sobrancer. Facta carta in era 1164. Commite Barchinonensi in Barchinona. Petro Taresa, Senior in Hosca, el in Rivo de Borgia, et in Wera. Fortun Aznar, Senior in Tirassona Senior Lop. Lopiz in Calataiub et in Ricla: Episcopus Michael in Tirasona.

[ocr errors]

Concordia inter Episcopum Tirasonensem et Capitulum Tutelanum de redditibus et vita Canonica instituendis.–1 155.

Ex arch. Tutel. Eccles.

In nomine summi et incomparabilis Boni, qui Deus est. Ego Michael Tyrasonensis Dei nutu Episcopus facio hoc scriptum firmissima' institutionis et gratuitar divisionis, quae facta est ad honorem B. Dei Genitricis el senper Virginis Maria in civilate qua vocatur Tutela, ubi ejusdem Dei Genitricis mayor Ecclesia sita est, et à me atque ab aliis comprovincialibus Episcopis dedicata noscitur esse. Post multas itaque tribulationes el iniquorum quorumdam infestationes, quas ego pro prafata Ecclesia perpesus sum, post multa, quae anliqua hoste insligante inter Clericos et laicos orta sunt disensiones, ne tiranico vel laicali imperio pracdicta Ecclesia eatenus subjaceret, ne ipsius Ecclesia facultates improborum paterent..., Cleri totius ac Populi assensu atque rogatu, ad conservandam Ecclesia dignitatem, ad firmandam inter Nos unitatis concordiam, hujuscemodi nobis visum esl facere divisionem.

Canonicis igilur ibidem commorantibus, el Deo atque ipsius Genitrici fideliter servientibus, concedo duas partes omnium decimarum quascumque Ecclesia illa tam à Christianis quam à Judeis, vel à Sarracenis fuit consequta, terrarum scilicet et vinearum atque horlorum et omnium qua' gennit ilumus, ovium quoque, domesticorum animalium que ab humo creantur: publicorum quoque vectigalium et regalium tributorum, nec non el calupniarum, quaecumque ad principes vel judices loci perlinuerint et omnium rerum de quibus christiana Religio Deo et Matri Ecclesia decimas persolvere exigente rationali justitia consuevit tali thenore.

Ut duæ partes in usus Canonicorum cedant, tertia vero pars ad necesarias expensas mei et meorum perveniant. Quod autem fideles morientes pro animabus suis Ecclesiæ dimisserunt, tertia pars mihi sit, et duæ residuæ sint eanonicorum, oblationes vero quæ offeruntur ad Altare, concedo eis ab integro, tantummodo, quando ego celebrabero Missam, media pars numorum mea erit, et quidquid residuum fuerit Canonicorum. Hæreditatem quoque Ecclesiæ eodem modo quo decimos divissimus, dividemus, scilicet, ut illis sint duæ partes et mihi tertia. De Ecclesiis autem vel Parrochis circumjacentibus, unde ego accipio tertiam partem, divido, ut mediata sit mea et medietas illorum. Eas autem parochias nominatim exprimere debemus scilicet Alfaro, Corella, Aracel, Castellon, Murel, Cabanellas, Cascant Et quia nihil inordinatum in regno Dei potest inveniri, Canonicos ejusdem Ecclesiæ æquanimiter et cum mansuetudine vivere admoneo, cibum una capere, in simul dormire, ad Ecclesiam omnes sine mora concurrere, per civitatem sub testimonio incedere, ut sine infamia vivant operam dare, honestatem super omnia servare. Me ipsum Ecclesiæ illius Canonicum facio, beneficiorum illius tam corporalium quam spiritualium particeps esse cupio. Præterea de reddilibus tam intrinsecis quam forinsecis, qui me attingunt quintam porlionem dono et concedo et attribuo altario Dei Genitricis Mariæ et Ecclesiæ ipsius, ad restaurandum Ecclesiæ ipsius ædificium, ad Altaris mulatoria innovanda, seu luminaria concinanda, signa, libros et alia quæcumque supelectilia coptanda: Canonici itidem de omnibus redditibus suis quintam partem Ecclesiæ eidem et altari voluntarie donaturi. Si quis denique, quod Deus avertat, huic nostræ ordinationi contrarius esse, et eam destruere, subvertere atque delere molitus fuerit, deleantur de libro viventium et cum justis non scribantur, sed cum Juda prodilore in inferno hæreditatem adipiscatur, et igne et sulphure in perpetuum puniatur et hujus peccati remissionem et veniam promereatur. Amen. Facta carta era millesima centessima sepluagesima tertia, secundo idus Maji; regnante Rege in Pampilona, et in Alava, et in Wizcaja, et in Ipuzcua, et in Tutela. Domino Oldegario Archiepiscopo in Tirragona. Domino Episcopo Michaele in Tirasona. Episcopo Garcia in Cesaraugusta. Episcopo Santio in Calagurra. Episcopo Santio in Pampilona. Sunt testes et auditores hujus rei Bernardus Capellanus, Raymundus Sancti Pelri, Forlo Capelanus Regis, Sancius Capellanus Pampilonensis Ecclesiæ canonicus. Raymundus Sancti Jacobi, Petrus Marcele, Bernardus de Corvo, Berengarius Garcia Sancti Nicolai, Arnaldus Sanctae Mariae Magdalenae, W Samarans, Hugo de Morlans, Joannes Borxe, Galindus W Cesaraugustae, Joannes Secorbe, Arnaldus Scriba et Filius ejus Sancius, et alii Clerici: sunt testes de laicis Fortunius Garces, Joannes Diaz, Orig.o Garces. Galin. Garcez, Gaston de Belforat, Remon Mix, Semen Garcez de Regina, Sanz Fortunion de Justicia, Fortung Semenos, Joanes Diaz, Minor Roxas, Raymundus de Cortes, W. de Belmes, Duran Rixon, Arnal Lobo, Roger de Bersim, Anselme, Columbus Cristofo, de Pampilona, Oniorram Peironet, Galter Blane, Greñon Ponz, Galin, Bernart Figa, Arnaldus de Soria, Algrinus Arnalt, Discart W. Borinus, Frater Garnerius de templo, Eneco Acenarit et totum consilium Tutelae. Sed quoniam supradicta divisio in quibusdam videatur gravis canonicis Sanctae Mariae et damnosa, Domñus. Episcopus divino consilio consilium suum retulit in melius ea videlicet intentione, ut pax et concordia inter eos alterutrum regnaret et discordia et seditiosa dissentio extirpata prorsus abforet. Relulit, inquam hoc modo in melius consilium, scilicet ut alliorum, cepparum omnis generis leguminum, caulium, et tertiam partem sicut prius definierant, nullatenus expectat à Canonicis, sed totum integrum sit Canonicorum. Quod allia, et ceppae et legumina et caules et denarii de venditione caulium tantum et quidquid dabitur pro animabus defunctorum nec non et decimam omnium animalium quaecumque fuerint absolute, et libere tam à se, quam à suis porteris concesit canonicis Sanctae Mariae. Furnos, et tendas, et casas placuit eadem bonitate, quae nota estinillo, Canonicis proprium dimittere autentica concesione. et ad hoc faciendum conduxit illum materna charitas. Sed et utique istud quod Canonici Sanctae Mariae concedunt illi caritativa et spontanea voluntate, mediam partem hereditatum, quae sunt extra Civitatem, tam vinearum quam pezarum: et ut forma, placila, laudabilis nulla penitudine gravata sit concesio Domni Episcopi super mediam partem haereditatum, conceseruntilli Canonici unam vineam, et unam tendam quam magis vellet. Et est talis convenientia Dñi Episcopi et suorum Canonicorum quod ab hoc die, qu0 isla placita conditio fuit facta, nullam partem postulet haereditatum, quas boni homines dabunt Ecclesiae, pro remisione suorum peccatorum el requie defunctorum, hoc tantummodo sibi et suis posteris providendo reservans, scilicet tertiam partem panis et vini et lezdae et denariorum, qui dabuntur de venditione quarumlibet hæreditatum.

Ego ob Dei gratia Tarrachonensis Archiepiscopus hanc constitutionem laudo, et concedo et in perpetuum tenendam censeo. Si quis autem regum vel comitum, vel Potentum hujus sæculi pauperum, vel divitum, cleric0rum, sive laicorum cujuslibet ætatis, vel sexus hominum han constitutionem delere atque anihilare præsumpserit, Nos ex autoritate Dei et B. Pelri Apostolorum Principis, excomunicamus et maledicimus eum, et à consortio Dei et Beatorum spirituum omniumque cœleslium virtutum eum ejicimus et à colegio totius Christianitalis eum avellimus, ut non habeat portionem in regno Christi et Dei, sed Judæ Proditori in inferno particeps fiat, et cum Diabolo, et Angelis ejus ignis æterni perpetuæ ultioni subjaceat.

Post prædictas autem divisiones et Ecclesiæ Tutelanæ institutiones inler Dmum Michaelem prædictum Venerabilem Tirassonensem Episcopum et ejus Canonicos gratuito factas et confirmatas, quædam ittem alterationes, instigante antiquo hoste, inter eos exortæ sunt, de supra scriplo scilicet privilegio et Priore in Ecclesia eligendo et Capellano ponendo, et certo mumero Canonicorum instituendo; sed ut hæc et omnia prædicta inter eos certissime definirentur apud Jacham, quo vocali à Venerabili Bernardo Tarraconensi Archieps. super hiis causandum venerant, in ipsius Archiepiscopi manu unanimiter firmaverunt, sese facturos quidquid ipse super hiis vel judicio vel concordia definiret. Commuuicato igitur consilio praesentium Episcoporum videlicet G. Barchinonensis, R. Calagurrensis. L. Pampilonensis W. etiam Archiepiscopi Ausensis, et Episcopi Olorensis, aliorum plurium virorum religiosorum, tam Abatum, quam cælerorum, decernit ut hoc præsens praefatum privilegium, licet à prædicto M. Venerabili Tirasonensi Episcopo diligenter ac benigne factum, et à Beato Oldegario Tarraconensi Archiepiscopo confirmatum, ratum et inviolatum in perpetuum remaneret. Constituit item ut Prior communi consilio Episcopi et Canonicorum eligatur, qui et huic et illis fidelitatem promittere debet de omni jure suo, si tamen, quod absit, in eligendo Priore disenlio oriatur, ille quem pars sanior cum Episcopo elegerit Prior efficiatur.

Præterea slaluit ut Episcopus, cum ad ipsum cura animarum proprie perlineat, capellanum quem voluerit ponat, Canonicum tamen ejusdem Ecclesiæ, virum honestum, si ibidem inveniri potest. Demum habita deliberalione

facultatum et possesionum ipsius Ecclesiæ, secundum mensuram earundem, T0M0 XliX. 45

Jacobi, Petrus Marcele, Bernardus de Corvo, Berengarius Garcia Nicolai, Arnaldus Sanctae Mariae Magdalenae, W Samarans, Hugo d lans, Joannes Borxe, Galindus W Cesaraugustae, Joannes Secorbe, dus Scriba et Filius ejus Sancius, et alii Clerici: sunt testes de laicis nius Garces, Joannes Diaz, Orig.o Garces. Galin. Garcez, Gaston d forat, Remon Mix, Semen Garcez de Regina, Sanz Fortunion de Juo Fortung Semenos, Joanes Diaz, Minor Roxas, Raymundus de Cortes, o Belmes, Duran Rixon, Arnal Lobo, Roger de Bersim, Anselme, Col Cristofo, de Pampilona, Oniorram Peironet, Galter Blane, Greñon Galin, Bernart Figa, Arnaldus de Soria, Algrinus Arnalt, Discart W rinus, Frater Garnerius de templo, Eneco Acenarit et totum consilium telae. Sed quoniam supradicta divisio in quibusdam videatur gravis cano Sanctae Mariae et damnosa, Domñus. Episcopus divino consilio cons suum retulit in melius ea videlicet intentione, ut pax et concordia . eos alterutrum regnaret el discordia et seditiosa dissentio extirpata proabforet. Retulit, inquam hoc modo in melius consilium, scilicet ut allio cepparum omnis generis leguminum, caulium, et tertiam partem sicut definierant, nullatenus expectat à Canonicis, sed totum integrum sit Co micorum. Quod allia, el ceppae et legumina et caules et denarii de vendil caulium tantum et quidquid dabitur pro animabus defunctorum nec nol. decimam omnium animalium quaecumque fuerint absolute, et libere tal se, quam à suis porteris concesit canonicis Sanctae Mariae. Furnos, et tenu et casas placuit eadem bonitate, quae nota estinillo, Canonicis proprium mittere autentica concesione. et ad hoc faciendum conduxit illum mate charitas.

Sed et utique istud quod Canonici Sanctae Mariae concedunt illi caritati et spontanea voluntate, mediam partem hereditatum, quae sunt extra Civ tatem, tam vinearum quam pezarum: et ut forma, placila, laudabilis nul penitudine gravata sit concesio Domñi Episcopi super mediam partem ha

reditatum, conceseruntilli Canonici unam vineam, et unam tendam qual

magis vellet.

Et est talis convenientia Dñi Episcopi et suorum Canonicorum quod al hoc die, qu0 isla placita conditio fuit facta, nullam partem postulet haere

dilatum, quas boni homines dabunt Ecclesiae, pro remisione suorum peccalorum et requie defunctorum, hoc tantummodo sibi et suis posteris pro

[graphic]
[graphic]
[graphic]
« AnteriorContinua »