Els drets de l'infant a l'escola: Una educació per a la ciutadania

Portada
Grao, 30 de maig 2005 - 178 pàgines
L'educació per a la ciutadania a través d'una participació activa i responsable dels alumnes: assemblees de classe, consell escolar, organització de les responsabilitats, procediments participatius, normes de vida i disciplina educativa, etc.
 

Pàgines seleccionades

Continguts

Secció 1
3
Secció 2
5
Secció 3
7
Secció 4
11
Secció 5
13
Secció 6
19
Secció 7
27
Secció 8
44
Secció 9
67
Secció 10
77
Secció 11
149
Secció 12
169
Secció 13
171
Secció 14
177
Copyright

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica