Toponímia i etimologia

Portada
L'Abadia de Montserrat, 2002 - 330 pàgines
Trenta-cinc articles sobre temes de toponímia, prologats pel Dr. Josep Gulsoy, que tracten els aspectes més diversos i més curiosos de la toponímia de les Illes Balears. El text es complementa amb un grapat de fotografies, originals de l’autor, que ajuden a copsar la realitat física dels indrets estudiats.
 

Què en diuen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

Pròleg per Joseph Gulsoy
5
Justificació
25
Sa Punta de sa Cossia o sa Punta de sa Curria? Consideracions
31
Tres noms de lloc felanitxers
37
el tractament de la o àtona
45
litinerari dun gegant
65
Notes especulatives sobre letimologia des Llombards
73
Anotacions marginals a lexplicació del topònim del Torrent
79
Les veles en els noms de lloc
163
Breus comentaris sobre el nom de sIlla de Casteví
171
sIlla de
179
Sa Barrala nom català de lalqueria Adaya Addaia
189
Es Gomeles Campos ni àrab ni berber
193
es Cocó de lAncai
199
Notes sobre el topònim es Closos de Can Gaià
207
la motivació de lEnciola Cabrera
223

El nom de Mondragó abans de perdre lesperança
87
hi havia una creu a lentrada dels
101
consolidació duna nova etimologia
109
Acústica apicultura i més coses de la toponímia costanera
121
la paraula ram a la toponímia de
127
Es Peregons un repte per a letimologista
141
La presència de làguila peixatera a la toponímia del litoral
153
es Camp
229
Aproximació etimològica al topònim Santacirga Manacor
237
Embarcacions medievals i modernes a la toponímia costanera
249
La muntanya Comen del terme de Bunyola
283
El Toro turó o brau?
289
Índex de topònims
299
Copyright

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica