Un somni europeu: Història intel·lectual de la Literatura Comparada

Portada
Universitat de València, 2012 - 444 páginas
Aquest llibre proposa una història integral de la Literatura Comparada des de la invenció de la Weltliteratur per Goethe fins a principis del segle XX i una discussió intensa de la idea mateixa del comparatisme. S?interroga sobre la profunda imbricació politicocultural de la noció de literatura universal amb les literatures nacionals, element clau en la formació d?una eventual identitat europea.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

Reseña de usuario - Marcar como inadecuado

V. J. W. von Goethe, Màximesi reflexions, §419 i §420. 48. Per a la biografia de Mme. de Staël, vg. Albert Sorel, Madame Staël [París, Hachette, 1921], trad. cast. de Rosa Rosenblat, Buenos Aires, Ed. Americalee, 1945; J. Christopher Herold
En una carta immediatament posterior, Goethe, en postdata, li fa un elogi involuntari i sincer: «Podeu dir-me, ... quan comença la correspondència entre Goethe i Carlyle, encara no havia trobat formulació, però que ja començava a gestar-se
 

Páginas seleccionadas

Índice

Cap a una història intellectual de la Literatura Comparada en Europa
9
la invenció de la Weltliteratur
41
Cap a la Literatura Comparada
238
de Le Globe als Deux mondes
248
Comparativisme
293
Temptatives comparatistes
309
la Literatura Comparada com a voluntat europeista
336
Cloenda El camp comparatista
437
Página de créditos

Otras ediciones - Ver todo

Términos y frases comunes

Información bibliográfica