Els nous imaginaris culturals: Espiritualitats orientals, teràpies naturals i sabers esotèrics

Portada
PUBLICACIONS UNIVERSITAT ROVIRA i VIRGILI, 7 nov 2011 - 369 páginas
Un dels grans etnòlegs evolucionistes, James Frazer, va predir que totes les societats humanes havien de passar, en un procés evolutiu lineal, per tres grans etapes: la màgica, la religiosa i la científica. Semblantment, Frazer estava convençut que les societats occidentals estaven plenament instal·lades a la fase científica. Però l'art de la predicció, com el de la profecia, és una tècnica arriscada i, si mirem al nostre voltant, tot sembla indicar que Frazer anava força desencaminat, ja que, si bé és cert que les religions hegemòniques han perdut el paper polític, cultural i simbòlic que havien tingut fins als anys setanta del segle xx (procés conegut a les ciències socials com a secularització o desencantament del món), també ho és que, contra tots els pronòstics, després de la segona guerra mundial, s'ha produït un nou «reencantament del món», que engloba un camp ampli de significats i fronteres incertes. Aquesta proliferació de pràctiques, creences i imaginaris ha rebut diferents denominacions, com per exemple Nova Era o New Age, àmbit difús del mistèric o espiritualitats emergents, o nebulosa misticoesotèrica. Nosaltres hem optat per denominar-ho Nous Imaginaris Culturals.
 

Índice

INTRODUCCIó
11
LES TERàPIES NATURALS
14
Agraïments
21
LES ESPIRITUALITATS ORIENTALS
65
Què en pensà el seu entorn? Els escenaris
128
Què fan? Per què ho fan? Què en pensa el seu entorn? Els escenaris dels sabers esotèrics
137
25
209
43
231
52
316
Els motius
321
Reacció de lentorn
328
Una sociabilitat alternativa
335
BIBLIOGRAFIA
349
68
351
101
362
ANNExOS
365

ELS USUARIS
315

Términos y frases comunes

Información bibliográfica