Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, Volumen 2

Portada
Joan Veny, Josep Massot i Muntaner
L'Abadia de Montserrat, 1997 - 683 páginas
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Índice

Josep E Rubio La gestació de la figura A de lArt lul liana
5
Aina TorrentLenzen El sofriment com a penyora damor
25
Júlia Butinyà i Jiménez Si Lucia fos Lulio
51
Ma Dolors Mateu Ibars Pere infant de Portugal
69
Catalina Martínez i Taberner La llengua del notariat
91
Xavier Vall La Comèdia del misserfet míser Entre el teatre
133
Joaquim JuanMompó Aspectes morfosintàctics de Las Bucò
157
Carmk Simó Ensenanza pràctica del castellano en las Baleares
185
Antoni Prats La figura de làngel en la poesia de Bartomeu
377
Josep Massot i Muntaner Llorenç Villalonga i la guerra civil
395
novel les com
431
Emili Casanova LAtlas lingüístico de la Península Ibérica
445
Carme Oriol Els rondallaris mallorquins menorquins i eivis
463
Lluís Alpera Notes al poema Homenatge a Costa i Llobera
481
Pilar Arnau i Segarra La recepció crítica de lobra de Carme
507
Gabriel Bibiloni La e àtona en el català de Mallorca
533

Gabriel de la S T Sampol Un sermó mallorquí de principi
203
JoanAntoni Mksquida i Cantallops El teatre a Mallorca
223
Josefina Salord Ripoll Carta per Francesc Camps i Mer
265
Nicolau Dols Contribució a lestudi de lestructura silàbica
309
Josep A Grimalt Les rondalles reconstruïdes de mossèn
327
Badia i Margarit Entorn dels mallorquinismes
341
Maria Grossmann Més sobre la formació dels nomina agen
559
Montserrat Villas i Chalamanch A propòsit dels menor
577
els noms dels
601
Pere Vallribera Carles Riera A propòsit de letimolo
639
Mikel de Epalza Sa Ràpita de Campos a Mallorca topò
663

Otras ediciones - Ver todo

Términos y frases comunes

Información bibliográfica