Ensenyar dret a la UOC: un pas endavant en la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior

Portada
Universitat Oberta de Catalunya, 2006 - 207 páginas
0 Reseñas
Els treballs que es publiquen en el present volum recullen tant presentacions relatives a alguns dels aspectes o instruments metodològics que han conformat i caracteritzat el "model UOC” (la universalització del pla docent, l'avaluació contínua o els exàmens virtuals, especialment tenint en compte que s'apliquen a l'aprenentatge del Dret mitjans virtuals) com a reflexions sobre la manera en què s'han començat a adaptar aquests instruments metodològics al nou Espai Europeu d'Educació Superior i a la necessitat i exigència que siguin pensats des del marc del disseny per competències i habilitats. Es tracta, en tots els casos, de treballs i reflexions elaborats per professors dels Estudis de Dret de la UOC i que tenen el seu origen en la pràctica i experiència quotidianes de la docència universitària en un entorn virtual.

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Información bibliográfica