Imágenes de página
PDF
ePub

Nieuwe Bijdragen

VOOR DE

Geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]

Druk en uitgave van de
BOEK-, KUNST- EN HANDELSDRUKKERIJ
v/h GEBROEDERS BINGER,

[ocr errors]

KANTTEEKENINGEN OP Dr. HOFSTEDE DE GROOT'S MEENINGSVERSCHIL", door
Dr. A. Bredius (Met vier prenten)

[ocr errors]
[ocr errors]

BLADZ.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

82, 183 87

DE SCHAAL VAN VAN NISPEN, medegedeeld door E. W. Moes (Met een prent)
UIT HET NOTARIS-PROTOCOL Vvan Salomon Lenaertsz. van der WUERT (HET
SINT AGNIETENKLOOSTER. DANIEL VAN DER MEULEN. MEDISCHE ZAREN),
door Dr. J. Prinsen J.Lzn.

[ocr errors]
[ocr errors]

89

[ocr errors]

121

NOG IETS AANGAANDE DE POLEMIEK OVER DE VERTOONINGEN VAN JAN VOS
IN 1660, ENZ., door Dr. J. A. Worp
VERGETEN SCHILDERS (I. GUILLIAM FREMOUTS OF FREMOUT ALIAS STRAZIO
VOLUTO, WILLEM JANSZ. FREMOUTS, VOLUTO?), door Dr. A. Bredius
(Met een fac-simile)

[ocr errors]

HINDOSTANSCHE TEEKENINGEN IN NEDERLAND IN DE XVIIIE EEUW, door
Dr. A. Bredius.

[ocr errors]
[ocr errors]

DE NALATENSCHAP VAN JAN VAN DER HEYDEN'S WEDUWE, door Dr. A. Bredius (Met drie prenten en drie fac-similes).

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

152

EEN SPAANSCHE LEENING IN NEDERLAND, door A. W. Weissman
WANNEER IS EPISCOPIUS STUDENT TE LEIDEN GEWORDEN, door Dr. P. C. Molhuysen, 185
HET GEBOORTEJAAR VAN CAREL FABRITIUS, door F. Schmidt Degener (Met

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Govert RAEFELSZ. CAMPHUYSEN, SCHILDER, door Dr. A. Bredius
EEN MERKWAARDIG PORTRET VAN CORNELIS KETEL, door Dr. A. Bredius
(Met een prent).
IETS OVER DE COPIE VAN GERRIT LUNDENS NAAR REMBRANDT'S „NACHTWACHT",
door Dr. A. Bredius.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

EEN ONBEKEND RUBENS-DOCUMENT, door Dr. A. Bredius

[ocr errors][ocr errors][merged small]

DE NALATENSCHAP VAN JOANNES LUTMA DEN JONGE, door Dr. A. Bredius 219 BLADVULLING (DE GOEDE OUDE TIJD), door Mr. S. Muller Fzn..

[ocr errors][merged small]
« AnteriorContinuar »