Imágenes de página
PDF
ePub
[graphic][merged small]

Door REMBRANDT geschilderd portret in de Ermitage te St. Petersburg.

Bock, Kunst- en Handelsdrukkerij v h. Gebr. Binger, Amsterdam

[graphic][merged small][merged small][merged small]
[graphic]

N de Ermitage te St. Petersburg bevindt zich een portret van REMBRANDT, voorstellend een man van middelbaren leeftijd, in den Catalogus genoemd,,Bild eines ältlichen Mannes", geheel geschilderd in den trant der Staalmeesters en met, in den rechter benedenhoek, REMBRANDTS naamteekening en daaronder het jaartal......? 1666, zeggen DE ROEVER en HOFSTEDE DE GROOT. Mijn doel is, aannemelijk te maken, dat dit het portret is

van REMBRANDT'S vriend, den dichter JEREMIAS DE DECKER.

Es ist eine alte Geschichte. VOSMAER reeds heeft aan deze identiteit niet getwijfeld: l'Ermitage conserve un Portrait d'homme ágé dans lequel, à l'aide de la gravure représentant le portrait de JEREMIAS DE DECKER, on reconnaît de suite cet ami de REMBRANDT" (REMBRANDT, sa Vie et ses Oeuvres, p. 368, 2e Ed.). De bedoelde gravure staat vóór in de uitgaaf van DE DECKER'S Rijmoeffeningen van 1726, door BROUERIUS VAN NIDEK, met dit onderschrift van den Uitgever: DE DEKKER, die op 't spoor van VONDEL, taelgebreken

Te keer gaet, en in Dicht het schoonste Duitsch leert spreken,

Die slaghpen aen de wiek der ed'le Poëzy

Herleeft in deze print naer REMBRANTS schildery.

Voor wien der Dichteren, voor wien heb hy te zwichten?
Natuur, Verstant en Konst volmaken zijn gedichten.

« AnteriorContinuar »