Aforismes: traducció catalana medieval

Portada
L'Abadia de Montserrat, 2000 - 102 pàgines
Els Aforismes d’Hipòcrates són un dels textos fonamentals en l’ensenyament de la medicina a l’Edat Mitjana i com a tal van obtenir gran difusió per tota l’Europa llatina occidental. En aquest volum, Antònia Carré, amb la col·laboració de Francesca Llorens, fa l’edició d’una traducció catalana medieval dels Aforismes a partir del manuscrit que es troba actualment a la Biblioteca de Bordeus, seguida d’un glossari de termes mèdics.
 

Pàgines seleccionades

Continguts

Secció 1
7
Secció 2
29
Secció 3
59
Secció 4
67
Secció 5
95
Secció 6
101
Secció 7
Copyright

Frases i termes més freqüents

Passatges populars

Pàgina 97 - A Chronological Census of Renaissance Editions and Translations of Galen," Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 24 (1961), 240-305.

Informació bibliogràfica