Imatges de pàgina
PDF
EPUB

tener seguro al hijo , y que esta Iglesia y Ciudad por el le mudaba de una à otra, lugar del Martirio. hasta que en fin le quitó la Vease lo dicho sobre este vida. Si esto fue en Tarrago- Santo en los Tomos quinto, pa , corresponde el Santo à sexto , y nono.

SAN OLDEGARIO.;

u

- 33 Tratamos ya deste 35 Reducese à decir, Şanto Arzobispo en el Cata- que se ignora la patria , pre-; logo, por lo que tiene pro- sumiendo fue Catalan. Que; prio desta Iglesia. Resta mu- sucedió à Phaluax en el año cho mas de su vida en lo de 668. Que se halló presen, que precedió à la dignidad: te â lo que padecieron las pero como esto le ensalzó à Iglesias en la guerra del tila Sede de Barcelona , en que rano Paulo , que se rebeló presidió antes de subir a la contra el Rey Vamba, Que Metropoli , y alli murió y des, envió Vicarios à los Concilios. cansa; reservamos su vida de Toledo a que no pudo conpara el teatro de aquella san- currir. Que obró Dios por el ta Iglesia.

muchos milagros, como di

ce el citado libro de las Cons, Del Arzobispo Ciprian..

tituciones : y que habiendo 34 El Padre Fr. Antonio gobernado su Arzobispado Vicente Domenec puso en- de Tarragona por espacio de tre los Santos y Varones ilus veinte años santisimamente, tres en santidad la Vida de trocó esta vida mortal con Cipriano , Arzobispo Santisi- la eterna en el año de 688. Su mo de Tarragona , pag. 349. bendito cuerpo (concluye) se donde dice haberla sacado halló no muchos años ha , en „ de Autores graves , como la pared cerca del Altar ma-, „, son el libro de las Consti- yor de la Catedral : y que no „, tuciones de dicha Iglesia, se sabe que sea canonizado. „ impreso en el año de 1557. i 36 La cita de Ambrosio ,, y Ambrosio de Morales, de Morales, no trata nada son „ lib. I 2. cap. 54. y es la que bre la santidad del Prelado, „ se sigue.

reduciendose unicamente à

que

que envió à Toledo sus Vica- de heroicidad en las acciones, rios. La otra de las Constitu- especialmente en fe viva, con ciones del 1557. es mas inte- con la qual movió al Señor resante por la expresion de à que obrase las maravillas milagros, y realmente la clau- mencionadas en comun , mas sula es muy honorifica , pues no expresadas en particular, dice haber sobresalido tanto Creible es, que el Autor en virud, que alcanzó del Re-. viese algun documento antidentor muchas cosas superio- guo sobre la materia, como res à las fuerzas de la natura- promete una expresion tan leza , por lo que con razon afirmativa en asunto de tan es reputado digno de que sea grave importancia , como es contado entre los Santos: Tan- el de milagros y santidad. ta pietate atque religione fuit Hoy no le tenemos descupræditus , ut multa à Christo bierto, y asi estamos reducia vires excedentia naturæ im dos al elogio de Santisimo, petrarit , & ita vita & exis- que le da el Epitafio puesto timatione non falsa Sanctus en el Catalogo , y à la fama inter Divos annumerandus me perpetuada en los Escritores rito judicatur.

referidos, y despues en el . Esta es una recomenda- Doctor Geronimo Pujades lib, cion notable de la vida incul- ultimo cap. 131: .. pable de Ciprian, y aun aña

[graphic][subsumed][merged small]

APENDICES.

Acta Sanctorum Martyrum Fructuosi Episcopi , Au.

gurii G Eulogii Diaconorum. V Aleriano & Gallieno Imperatoribus, Æmiliano & Basso

coss. XVII. Kalend. Februarii , die Dominico (*) comprehensus est FRUCTUOSUS Episcopus , Augurius & Eulogius Diacones. Reposito autem Fructuoso Episcopo in cubiculo suo, direxerunt beneficiarii in domum ejus , id est, Aurelius, Festucius, Ælius , Pollentius, Donatus, & Maximus : qui cum sensissét pedibulum ipsorum , confestim surrexit, & prodiit foras ad eos in soleis. Cui milites dixerunt: Veni. Præses te accersit cum Diaconibus tuis. Quibus Fructuosus Episcopus dixit : Eamus: aut si vultis , calceo me. Cui milites dixerunt: Calcea te ad animum tuum. Qui mox ut venerunt , recepti sunt in carcerem, Fruétucsus autem certus & gaudens de corona Domini, ad quam vocatus erat, orabat sine cessatione. (1) Erat autem & fraternitas cum ipso, refrigerantes & orantes , ut illos in mente haberet.

2 Alia vero die baptizavit in carcere fratrem nostrum non mine ROGATIANVM. Et fecerunt in carcere dies sex, & producti sunt XII. Kalend. Februarii , feria sexta ; & auditi sunt. Æmilianus Præses dixit : Fructuosum Episcopum, Augurium & Eulogium intromittite. Ex Officio dictum est. Adstant. Æmilianus Præses Fructuoso Episcopo dixit : Audisti quid Imperatores præceperunt? Fructuosus Episcopus dixit: Nescio quid præceperunt. Ego vero Christianus sum. Æmilianus Præses dixit: Præceperunt Deos coli. Fructuosus Episcopus dixit: Ego unum Deum colo , qui fecit Cælum & ter

ram

(*) Adveniens Æmilianus Præses in Tarraconensium Civitatem , immolavit diis : E90 surgens nocte alia , die illuceseente Dominico Emc. Agones Martyrum.

(1) Quod'ut audivit populus Christianus , multi venerunt ad carcerem , exa: cubantes ad ostium die noctuque rogabant &c. Ms. Rip, apud Bolland.

ram , mare & omnia qure in eo sunt. Æinilianus dixit : Scis esse deos? Fructuosus Episcopus dixit : Nescio. Æmilianus dixit : Scies postea. Fructuosus Episcopus respexit ad Dominum, & orare cæpit intra se. Æmilianus Præses dixit : Qui audiuntur, qui timentur, qui adorantur , si dii non coluntúr, nec Imperatorum vultus adorantur? Æmilianus Prases Augurio Diacono dixit : Noli verbis Fructuosi auscultare. Augurius Diaconus dixit: Ego Deum omnipotentem colo. Æmidianus Preses Eulogio Diacono dixit : Numquid & tu Fructuosumn colis ? Eulogius Diaconus dixit : Ego Fructuosum non colo : sed ipsum colo, quem & Fructuosus. Æmilianus Præses Fructuoso Episcopo dixit : Episcopus es? Fructuosus Episcopus dixit : Sum. Æmilianus dixit : Fuisti. Et jussit eos sua sententia vivos ardere.

3 Et cum duceretur Fructuosus Episcopus cum Diaconibus suis ad amphitheatrum, populus Fructuoso Episcopo condolere cæpit , quia talem amorem habebat non tantum à fratribus, sed etiam ab ethnicis. Talis enim erat , qualem Spiritus Sanétus per Beatum Paulum Apostolum, vas electionis , Doctorem gentium, debere esse declaravit. Propter quod etiam fratres, qui sciebant illum ad tantam gloriam pergere, gaudebant potius quam dolebant. Cumque multi ex fraterna caritate eis offerrent, uti condîti permixti poculum sume Tent, ait: Nondum est hora solvendi jejunii. Agebatur enim hora diei quarta. Siquidem in carcere quarta feria stationem sollemniter celebraverant. Igitur sexta feria lætus atque se curus festinabat, ut cum Martyribus & Prophetis in paradiso, quein Dominus præparavit amantibus se, solveret stationem. Cumque ad amphitheatrum pervenisset , statim ad eum accessit, AUGUSTALIS nomine , lector ejusdem , cum fletibus deprecans , ut eum excalcearet. Cui Beatus Martyr respondit: Missum fac , fili : ego mexcalceo, fortis , gaudens & certus Dominicæ promissionis. Qui cum se excalceasset , accessit ad eum commilito frater noster , nomine FELIX, & apprehendit dexteram ejus, rogans ut sui memor esset. Cui S. Fructuosus cunctis audientibus clara voce respondit : IN -MENTE ME HABERE NECESSE EST ECCLESIAM CATHO

LICAM , AB ORIENTE USQUE IN OCCIDENTEM DIFFUSAM.

-4 Igitur in fore amphitheatri constitutus , cum jam prope 'esset , ut ingrederetur ad coronam immarcescibilem po tius quam ad pænam, observantibus licet ex officio Beneficiariis, quorum nomina supra memorata sunt , ita ut ipsi audirent fratres nostri, (1) monente pariter ac loquente Spiritu sancto , Fructuosus Episcopus ait : Jam non deerit vobis Pastor , nec deficere poterit caritas & refromissio Domini, tam hic, quam in futurum. Hoc enim quod cernitis, unius hore videtur infirmitas. Consolatus igitur fraternitatem, ingressi sunt ad salutem : digni , & in ipso martyrio felices , qui Sanctarum Scripturarum fructum ex promissione sentirent. Similes Ananiæ , Azariæ , & Misaeli exstiterunt , ut etiam in illis Trinitas divina cerneretur : sic quidem jam in igne singulis constitutis, ut Pater non deesset , & Filius subveniret, & Spiritus Sarctus in medio ignis ambularet. Cumque exustæ fuissent fasciolæ , quibus manus eo rum fuerant colligatze , orationis divinæ & solitæ consulen tudinis memores, gaudentes , positis genibus, de resurrecs tione securi , in signoque tropæi Domini constituti , Dom num deprecabantur, donec simul animas effuderunt,

5 Post hæc solita Domini non defuere magnalia , aper: tumque est cælum, videntibus Babylam & Mygdonio fratribus nostris ex familia Æmiliani Præsidis, qui etiam filiæ ejusdem Æmiliani , dominæ eorum carnali , ostendebant Sanctum Fructuosum Episcopum cum Diaconibus, adhuc stipitibus quibus ligati fuerant permanentibus, in cælum ascendentes coronatos. Cumque. Æmilianum vocarent dicen tes , Veni , & vide quos hodie damnasti , quemadmodum cælo, & spei suæ restituti sunt. Igitur cum Æmilianus venisset , videre eos non fuit dignus. Tom.XXV. i sin ! Aas.. .

Frau

(1) In omnibus Codd. Mss. Ita ut ipsi audirent , monente fratre nostro Martiale pariter agn laquente, sanctus Episcopus ait egco 'Agones Mariya rum : Ita ut ipsi audirent , partim incitante fratre nostro Martiale , ut vera bum aliquod moestis valefacicas dicerte, partim os ejus aperiente Spiritu Sanc80, ,

« AnteriorContinua »