Nosotros los anarquistas: Un estudio de la Federación Anarquista Ibérica (FAI)

Couverture
Universitat de València, 28 nov. 2011 - 232 pages
Des del naixement oficial de l'anarquisme organitzat al Congrés de Saint-Imier de 1872, cap formació anarquista s'ha vist subjecta a una tergiversació tan flagrant com la Federació Anarquista Ibèrica. La FAI era un grup de militants del segle xx dedicat a mantenir el sindicat més gran d'Espanya, la CNT, en un camí revolucionari i anarcosindicalista. Aquesta obra posseeix dues dimensions. La primera és descriptiva i històrica: repassa l'evolució de l'anarquisme a Espanya i la seva relació amb el moviment obrer en general i, al mateix temps, permet comprendre millor les idees que van convertir el moviment obrer espanyol en un dels més revolucionaris dels temps moderns. La segona és analítica, ja que el llibre tracta, des d'una perspectiva anarquista, el problema d'entendre i saber suportar el canvi al món contemporani.
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Table des matières

EL CAMINO A 1936
145
MILENARISTAS O MILITANTES
151
19341935
163
LA FAI PATAS ARRIBA
197
ÍNDICE
217
Droits d'auteur

Expressions et termes fréquents

Informations bibliographiques