Lo Nou Testament de Nostre Senyor Jesu-Christ: tr. de la vulgata llatina en llengua catalana, ab presencia del text original

Portada
Imprés per la Societat Inglesa y estrangera de la Biblia, 1836 - 344 pàgines
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Pàgines seleccionades

Altres edicions - Mostra-ho tot

Frases i termes més freqüents

Passatges populars

Pàgina 337 - Eufrates; y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del Oriente. 13 Y TÍ salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos...
Pàgina 101 - Pare, he peccat contrai cel y contra vos. 19. Ja no so digne de ser anomenat fill vostre : tractaume com à un de vostres jornalers ; 20.
Pàgina 101 - Un home tenía. dos fills: 12 Yl mes petit digué á son pare : Pare , donaume la part quem toca de vostres bens. Y ell los repartí los bens. 13 Y al cap de pochs dias , juntant lo fill menor tot lo que era sen, sen aná lluny á un país estrany , y allí dissipá tots sos bens vivint dissolutament.
Pàgina 3 - Isaías > dihent : Veu del que clama en lo desert: Aparellau lo camí del Senyor: feu drets sos camins. 4 Y lo mateix Joan tenia un vestit de...
Pàgina 101 - Pare, he pecat contral cel y contra de vos ; ja no so digne de ser apellidat fill vostre. 22 Mes lo pare digué á sos criats...
Pàgina 284 - Amen. 19 Saluda á Frisca, y á Aquilas, y á la casa d'Onesíforo.

Informació bibliogràfica