La història de les dones i el gènere

Portada
PUBLICACIONS UNIVERSITAT ROVIRA i VIRGILI, 17 dic 2013 - 53 páginas

Distinció Maria Antònia Ferrer 2013

Quaderns de la Igualtat
és una iniciativa de l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta publicació representa la materialització de diverses mesures previstes al Pla d’igualtat de la URV (2007-2010), en què es plasma el compromís de la Universitat amb els valors de la igualtat i la no-discriminació. Quaderns de la Igualtat vol ser un espai que serveixi per difondre l’activitat investigadora en matèria de polítiques d’igualtat per raó de gènere i aspira a facilitar a la comunitat acadèmica i cientíἀca una nova eina al servei de la transferència de coneixement sobre dones i feminisme.
 

Términos y frases comunes

Información bibliográfica