La societat valenciana en l'espill lingüístic: Què diuen les llengües quan parlen de nosaltes? Què diem de nosaltres quan parlem de les llengües?

Portada
Universidad de Alicante, 1 sep. 2016 - 160 páginas

Què diuen les llengües quan parlen de nosaltres? I què diem de nosaltres quan parlem de les llengües? Aquestes dos preguntes recorren l’assaig La societat valenciana en l’espill lingüístic i vertebren una obra que versa sobre les relacions entre els grups socials i les llengües que parlen –o que no parlen–. Al costat d’aquestes, l’autor planteja unes altres qüestions que conviden a la reflexió i al debat: per a què serveixen les llengües? Què ens fa usar-ne algunes per damunt d’unes altres? Són les llengües un espill on podem mirar-nos? I què veem en el reflex?

La societat valenciana en l’espill lingüístic, seguint l’esperit propi del gènere assagístic, exposa uns interrogants sense pretendre resoldre’ls de manera unívoca i analitza conceptes com la diversitat lingüística, el monolingüisme, el bilingüisme social passiu, el darwinisme lingüístic o els prejudicis i els nacionalismes lingüístics, entre molts altres.

Les llengües al món, la situació dels set idiomes propis de l’estat espanyol i, sobretot, les actituds de la societat valenciana envers les llengües relliguen aquest assaig, que esdevé un càntic a favor del multilingüisme i la convivència lingüística i alerta sobre el perill dels imperialismes i dels supremacismes lingüístics.

 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Índice

Pròleg
9
Les funcions de les llengües naturals
21
Llengües útils i inútils la riquesa de la diversitat i
37
Les llengües a lestat espanyol
43
12
45
13
51
Si el bilingüisme no existeix què és açò?
59
Les llengües al món El darwinisme lingüístic
77
Prejudicis lingüístics
91
La koiné i el pidgin o la diferència entre els rics i els pobres
103
com podran
141
Bibliografia
155
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica