Un título para las clases medias: El instituto de bachillerato Lluís Vives de Valencia, 1859-1902

Portada
Universitat de València, 28 nov 2011 - 370 páginas
El pilar fonamental que sosté el parlamentarisme és la idea que una opinió pública il·lustrada i correctament informada sempre serà capaç d'escollir als millors representants possibles. Amb aquesta premissa, les revolucions liberals europees van fundar el batxillerat com l'espai educatiu on es formaria el ciutadà autònom i responsable que conformaria aquesta opinió pública idealitzada. Per aquesta raó, aquest llibre estudia el sorgiment de l'ensenyament mitjà i el cas de l'Institut Provincial de València amb un enfocament analític exhaustiu i rigorós, amb el propòsit de conèixer millor a aquestes classes mitjanes que havien de ser el manteniment del liberalisme a Espanya. Una apassionant lectura sobre aquests anys de la vida escolar que més significativament ens han marcat, perquè, com deia l'escriptor Max Aub, som d'on cursem el batxillerat.
 

Índice

PRÓLOGO
11
EL MARCO LEGAL ENTRE 1859 y 1902
21
LOS ALUMNOS ENTRE 1859 y 1902
43
EL PROFESORADO ENTRE 1845 y 1880
115
EL PROFESORADO ENTRE 1880 y 1905
171
EL FUNCIONAMIENTO COTIDIANO DEL INSTITUTO
255
LOS COLEGIOS PRIVADOS
309
UNAS CLASES MEDIAS SIN TÍTULO
329
FUENTES y bIbLIOGRAFÍA
357
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica