Una Carta molt llarga

Portada
Ediciones Zanzíbar, 2003 - 140 pàgines

Informació bibliogràfica