Administrazioko lagileek prestateka-jarduerei ateratako probetxua ebaluatzeko estandarrak

Portada
Euskal Autonomi Erkidegoko Administrazioa = Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 2009 - 175 páginas

Información bibliográfica