El lèxic del Pallars Sobirà i la Vall Fosca a través de la seua fonètica

Portada
Universitat de Lleida, 2 nov 2015 - 228 páginas
0 Reseñas
Las reseñas no se verifican, pero Google comprueba si hay contenido falso y lo retira una vez identificado

L’objectiu d’aquest treball és realitzar un estudi sincrònic del lèxic de la part septentrional del dialecte pallarès, si entenem aquest dialecte com el català que es parla a les dues comarques del Pallars, amb la descripció fonètca del dialecte com a fil conductor a l’hora d’introduir el diferent lèxic. L'obra descriu  i analitza aquest lèxic des d'una perspectiva etimològica i semàntica, i busca la relació que manté amb les llengües i dialectes veïns.

 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Índice

Introducció 13 2 Metodologia 15 2 1 La zona estudiada 15 2 1 1 El projecte Aixalda i el seu corpus 16 2 2 La selecció dinformants i el procediment ...
25
el plural en ens 161 4 1 7 Caiguda manteniment aparició i canvi doclusives 162 4 1 8 Lèxic 163 4 2 Les consonants nasals 165 4 2 1 Presència de na...
171

Términos y frases comunes

Información bibliográfica