Del conflicte lingüístic a l'autogestió: materials per a una sociolingüística de la complexitat

Portada
Institut d'Estudis Catalans, 2007 - 220 páginas
 

Índice

Preàmbul
13
Minorització lingüística i teoria de catàstrofes Una temptativa de modelització
31
El cas noruec o les apories de la política lingüística
63
cap a un tractament llibertari
101
Coda la Reflexions preliminars per a una política lingüística alternativa
157
a propòsit del cas gallec
169
Bibliografia
195
Índex onomàstic
215
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica