A xornada escolar de sesión única en Galicia: estudio avaliativo : conclusións xerais e criterios de actuación

Portada
Dirección Xeral de Educación Básica, Instituto de Ciencias da Educación, 1993 - 98 páginas

Información bibliográfica